ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ - Καλαμαριά Αλλιώς | Μαζί Δημιουργούμε το Μέλλον | Email: kalamaria.alliws@gmail.com

• Πρόεδρος “Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης”.
• Είκοσι (20) χρόνια αγώνες για τον έλεγχο της χρήσης των φυτοφαρμάκων με σύγχρονη καθιέρωση της συνταγογράφησης τους με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
• Συμμετοχή στην ίδρυση του Ε.Φ.Ε.Τ.
• Πρόεδρος “Φίλων Πράσινου Θεσσαλονίκης”
• Συμμετοχή σε δράσεις για την διάσωση των Δημόσιων Χώρων, την ανάπλαση των στρατοπέδων σε Μητροπολιτικά Πάρκα.
• Πρόεδρος “Μικρό Έμβολο 2000”. Προσφύγαμε στο ΣτΕ και σώσαμε το πρώην Στρατόπεδο Κόδρα από την οικοδόμηση του με την απόφαση αρ.288/2003 και την κατακύρωση του σαν χώρος κοινόχρηστου πρασίνου.
• Γραμματέας της “Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας”.
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ: Στήριξη και Διεύρυνση των Δημοκρατικών Θεσμών της Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας με την Συμμετοχή και Δράση των Πολιτών.

Κλεισιμο