ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ - Καλαμαριά Αλλιώς | Μαζί Δημιουργούμε το Μέλλον | Email: kalamaria.alliws@gmail.com

Είναι Οικονομολόγος-Πληροφορικός. Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΑΜΑΚ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Παρακολούθησε επίσης πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Σήμερα εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Υπήρξε αναπληρωματικό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμαριάς και γραμματέας του Συλλόγου μεταπτυχιακών Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Είναι μέλος της συντονιστικής Επιτροπής Ενεργειακών Κοινοτήτων Καλαμαριάς καθώς και του ΔΣ του Συλλόγου Σάμιων Θεσσαλονίκης.

Κλεισιμο